Amir Hossein Mahmoodi

amir-hossein-mahmoodi-a

“پوریا” زورخانه ای که دیگر نیست
حالا چند سالی است که صدای ضرب و زنگ از کوچه “حمام خورشید” محله سلسبیل شنیده نمی شود، تا همین چند سال پیش ” پوریا” کهن‌ترین زورخانه پایتخت، پاتوقی بود برای ورزشگران محل، اما سرانجام چراغ این خانه بعد از 75 سال خاموش شد.
سنگ‌های عتیقه این زورخانه به هیات پهلوانی و زورخانه‌ای تهران وقف گردید، آدمهایش یا قید ورزش را زدند یا سراغ زورخانه‌های دورتر رفتند و جای زورخانه، آپارتمانی با نمای سنگ ساخته شد. در این میان “امیرحسین محمودی” چند سال پیش از تخریب این زورخانه، فرصت پیدا کرد تا بخش هایی از لحظه‌های آن را ثبت کند .
محمودی که دانش آموخته عکاسی است سال 83، عکاسی از زورخانه” پوریا” را یه عنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب کرد. حاصل بیش از 4 ماه حضور عکاس در زورخانه “پوریا” ثبت بیش از 700 فریم عکس است، تصاویر مستندی که با دنبال کردن آنها می‌توان به خوبی با اداب این ورزش آشنا شد. جم، فرحزاد و دولاب، زورخانه‌های دیگری هستند که محمودی بین سال های 83 تا 88 به مدت 5 سال و به صورت پراکنده از آنها عکاسی کرده است.
آشنایی با مرشدان و پیشکسوتان ورزش باستانی سبب شد تا محمودی علاوه بر عکاسی، با انجام مصاحبه‌های اختصاصی به ضبط صدا نیز روی آورد، صداهای گرمی که امروز شنیدن‌شان ما را با خود به روزگار تهران قدیم می برد.
پیشنهاد عکاسی از زورخانه های ایران از سوی عکاس به مسوولین ورزش ایران ارائه گردید ولی حمایتی جهت انجام کار از وی صورت نپذیرفت، طرحی که اگر مورد حمایت قرار می گرفت حالا آلبوم گران بهایی در اختیار داشتیم.
تصاویر زیر به لطف عکاس و با اجازه وی در این سایت منتشر می‌شود، برای مشاهده سایر تصاویر به سایت اختصاصی عکاس مراجعه کنید.

amir-hossein-mahmoodi-1
amir-hossein-mahmoodi-2
amir-hossein-mahmoodi-3
amir-hossein-mahmoodi-4
amir-hossein-mahmoodi-5
amir-hossein-mahmoodi-6
amir-hossein-mahmoodi-7
amir-hossein-mahmoodi-8
amir-hossein-mahmoodi-9
amir-hossein-mahmoodi-10
amir-hossein-mahmoodi-11
amir-hossein-mahmoodi-12
amir-hossein-mahmoodi-13
amir-hossein-mahmoodi-16
amir-hossein-mahmoodi-14
amir-hossein-mahmoodi-15

MohammadAli Mataei

روایت “محمد علي مطاعي” از زورخانه هاي كرمانشاه در توصيف وضعيت ورزش زورخانه اي در زمان حكومت “عماد الدوله (حاكم كرمانشاه در […]