MohammadAli Mataei

Mohammad-Ali-Mataei-a

روایت “محمد علي مطاعي” از زورخانه هاي كرمانشاه
در توصيف وضعيت ورزش زورخانه اي در زمان حكومت “عماد الدوله (حاكم كرمانشاه در عصر ناصرالدين شاه قاجار)” در كتاب“جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان” مي خوانيم:
“سحرگاهان صداي زنگ و ضرب در فضاي نه چندان بزرگ شهر، سيمايي سالم و صفايي ملموس و پر تلاش به شهر مي بخشيده است، جوانان هر محله با طلوع صبح گروه گروه به زورخانه هاي محله خود روي مي آوردند و پس از ورزش و دعا و صلوات، شاداب و پرتوان هر كدام به سركار خود مي رفتند…”
در روزگار ما و با تغيير كاركردهاي اجتماعي زورخانه، احوال این ورزش خانه های سنتی شهر، حكايت ديگري دارد، حکایتی كه “محمد علي مطاعي” عكاس جوان كرمانشاهي تلاش مي كند تا آن را در عکس هایش روایت کند.
محمد علي مطاعي، كه روياي بازگشت به دوران پر رونق زورخانه هاي شهرش را در سر  دارد، براي تهیه آلبوم ” پهلوانان نمی میرند”، زورخانه هاي، سنگتراشان، فردوسي،حيدريه، علمدار و بيژن را برای عکاسی انتخاب كرده است .
وی در گفتگو با نشريه ” ايران جوان” مي گويد: دوست داشتم آداب و رسوم اين فضا را كه جوان امروزي كمترتجربه آن را دارد با عكس هايم نشان دهم. اگر يك نفر هم با ديدن آنها با اين ورزش سنتي و مراسمش آشنا شود و برايش خوشايند باشد من به هدفم مي رسم كه البته رسيدم و تاثيرش را هم در عكس العمل هاي تماشاگران عكس هايم با گرفتن آدرس زورخانه براي تجربه كردن اين فضاي سنتي، از نزديك ديدم.

Mohammad-Ali-Mataei-1
Mohammad-Ali-Mataei-2
Mohammad-Ali-Mataei-3
Mohammad-Ali-Mataei-4
Mohammad-Ali-Mataei-5
Mohammad-Ali-Mataei-6
Mohammad-Ali-Mataei-7
Mohammad-Ali-Mataei-8
Mohammad-Ali-Mataei-9
Mohammad-Ali-Mataei-10
Mohammad-Ali-Mataei-11
Mohammad-Ali-Mataei-12
Mohammad-Ali-Mataei-13

 

Amir Hossein Mahmoodi

“پوریا” زورخانه ای که دیگر نیست حالا چند سالی است که صدای ضرب و زنگ از کوچه “حمام خورشید” محله سلسبیل شنیده […]