Carsten
Niebuhr

{ pahlevoon.ir }

مصدر نيبر حكيم رياضي دينمارك
زمان حکومت کریم خان زند است، کارستن نیبور ماموریت دارد به خاورمیانه سفر کرده و مشاهداتش را ثبت کند.
او حالا به شیراز رسیده است. اولین باری که وارد زورخانه می شود به علت آلودگی هوای انباشته شده، قید ماندن را می زند ولی بار دوم به قول خودش آنقدر می ماند تا این تصویر را بکشد، سپس با گذاشتن حروف لاتین در نقاشی اش هر یک از تمرینات انجام شده را تشریح می کند.
تماشاچی ها و نوازندگان در رواقهای جداگانه نشسته اند، ورزشکاران بعد از خوردن چای یا قهوه و کشیدن قلیان، لباسهایشان را از تن می کنند و به وسط میدان می آیند.
هر یک به کاری مشغول می شوند برای نیبور خیلی جالب است که ایرانیان موقع کشتی گرفتن هم تعارف می کنند!
كارستن نيبور در ويكي پديا

Carsten-Niebuhr_1