Photo
Tahami

photo tahami

اسکن تصاویر پهلوانی در هارد فتوتهامی
در سردر قدیمی مغازه نوشته شده ” فتوگرافي تهامي اولين موسس فتوگرافي و آماتوري در ايران” .
صاحب فعلی عکاسخانه، داریوش تهامی کوچکترین پسر جواد تهامی است که از سال 1362 و با مرگ پدر از این ارثیه ی گرانبهای پدری مراقبت می کند.
فتو تهامی در سال 1307 توسط سید جواد تهامی افتتاح گردید و در سال 1323 به مکان فعلی اش در میدان بهارستان نقل مکان کرد.
در آرشیو فتو تهامی مجموعه های متنوعی یافت می شود که یکی از آنها مجموعه تصاویر پهلوانان از دوران قاجار تا اواخر پهلوی است.
بخش هایی از این آرشیو در دهه 70 جهت انتشار “کتاب تاریخ کشتی ایران ” در اختیار ایرج خورشیدفرد قرار داده شده است، تعدد تصاویر این آرشیو باعث گردیده مجموعه ای با عنوان” تختی و ورزشکاران به روایت تصویر “در سال 1385 در بیش از 150صفحه توسط داریوش تهامی منتشر گردد.
عکس های زیر از آرشیو تهامی انتخاب گردیده و تصاویر دیگر متناسب با موضوعات هر پست منتشر خواهد شد.
برای تهیه آرشیو تصاویر پهلوانی تا راه اندازی وب سایت فتو تهامی می توانید به نشانی میدان بهارستان، نرسیده به وزرات فرهنگ و ارشاد، پلاک 22 مراجعه نمایید .


photo tahami
photo tahami
photo tahami
photo tahami
photo tahami
photo tahami
photo tahami

Samad Ghasemi

صمد قاسمی، عکاس یکی از ماندگارترین عکس های تختی 12 سالش بود که از تبریز به تهران آمد و کارش را در […]