Jani & Kaempfer

jani-farangisaz-b

نقاشی های جانی فرنگی ساز به سفارش کمپفر
اواخر مارس سال 1684 میلادی با عبور از شهرهای مختلف ایران،به همراه هیات سوئدی به پایتخت صفویان وارد می شود، اصفهان شاهد مرگ شاه عباس دوم و به سلطنت رسیدن شاه سلیمان است.
کمپفر آلمانی که به عنوان طبیب و منشی، با هیات سوئدی همراه است، از همان ابتدا مشاهداتش را به دقت یادداشت می کند.
در مدت 20 ماه حضورش در اصفهان و برای تکمیل نمودن سفرنامه اش، از نقاش ایرانی (جانی پسر بهرام ملقب به فرنگی ساز) می خواهد تا از احوالات مردم اصفهان، نقاشی کند.
تصویر زیر یکی از نقاشی های سفارش داده شده کمپفر است که هم اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.
در این تصویر دو کشتی گیر با نظارت کهنه سوار در حال مبارزه اند.
کهنه سواران در عصر صفوی، وظیفه راهنمایی کشتی گیران را به عهده داشتند و در هنگام ورزش، لنگی به دوش می‌انداختند و چوبی به نام تعلیمی هم در دست می گرفتند…
انگلبرت کمپفر در ویکی پدیا
پیشنهاد مطالعه:مقاله فتوت، شجاعت، پهلوانی، قهرمانی و ورزش در ایران صفوی نوشته حسین یزدی

jani-farangisaz-1