Gaspard Drouville

Gaspard Drovil-B

احوالات کشتی گیران ایران در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار
گاسپار دروویل؛ در سال 1812 میلادی وارد ایران شد و چند سال بعد از خروج از ایران، خاطرات خود را در قالب سفرنامه ای به نام Voyage en Perse منتشر کرد.
یکی از بخش های این سفرنامه، اختصاص دارد به توصیف عملیات ورزشی و احوالات ورزشکاران ایرانی در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار.
دروویل می نویسد، ورزش کشتی بسیار مورد توجه ایرانیان است. از آنجا که ورزشکاران حرفه ای این رشته، برای نمایش عملیات زورآزمایی، مبالغ زیادی دریافت می کنند، لذا تنها ثروتمندان هستند که می توانند آنها را به مجالس خود دعوت کرده تا شاهد مبارزات آنها باشند.
در ادامه درویل به مقایسه کشتی گیران ایرانی با کشتی گیران یونانی و رومی می پردازد و می نویسد: کشتی گیران ایرانی بر خلاف کشتی گیران رومی و یونانی، پیش از انجام مبارزات به جای انجام تمرینات سخت، زمان زیادی به استراحت و تجدید قوا می پردازند و معتقدند از آنچه باعث خستگی می شود باید پرهیز کنند، روزانه 5-6 وعده غذا می خورند و غالبا در فصول گرم نیز لباس های گرم به تن دارند، هیچ گاه ازدواج نکرده و با زنان نیز نزدیکی نمی کنند…
در توصیف فضای زورخانه و مبازرات کشتی گیران نیز چنین می نویسد:
فضای تمرین کشتی گیران که به آن زورخانه می گویند، دارای اتاقهای سرپوشیده وسیعی به شکل مربع است که در وسط آن به عمق 6پا گود شده و تماشاچیان در اطراف آن می نشینند.
کشتی گیران قبل از ورود به گود، بدن خود را با روغن مشت و مال می دهند و بعد از ادای احترام به یکدیگر، مبارزه را شروع می کنند.
کشتی گیری که بتواند پشت تمام رقیبانش را به خاک برساند به عنوان جایزه، لباس، شال و پول دریافت می کند.
ثروتمندان نیز در گود زورخانه برای کشتی گرفتن لخت شده و با حریفان مبارزه می کنند، هر چند حریفان می دانند در صورت پذیرش شکست، پول بیشتری عایدشان می شود.
گاسپار دروویل در ویکی پدیا

Gaspard Drovil-1
Gaspard Drovil-2