The Sacred Sports Court

zurkhaneh-tehran-b
ثبت یادها و نام‌ها در آلبوم گود مقدس

شهریور ماه سال 92 و همزمان با روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای، کتاب” گود مقدس زورخانه های شهر تهران” توسط مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، رونمایی شد.
این کتاب به کوشش بابک بیاتی و در بیش از 230 صفحه، تصاویری از 45 زورخانه فعال و دایر در تهران را معرفی می‌کند، برای هر زورخانه آلبوم تصویری جداگانه‌ای طراحی شده که مقایسه چیدمان و طراحی سردم، گود و دیوار زورخانه‌ها با یکدیگر، بسیار جالب است.
در بخش انتهایی این کتاب، به نمایش تصاویر سازندگان وسایل و آلات ورزش باستانی و ارائه نشانی زورخانه‌های دایر تهران (با درج روی نقشه تهران) پرداخته شده است.
این اثر به خوبی توانسته است فضای این روزهای زورخانه‌های تهران و حالات ورزشکاران آن را در قالب آلبومی نفیس به نام ” گود مقدس” گردآوری و منتشر نماید، تصویری از زورخانه‌هایی که ممکن است تا چند وقت دیگر تخریب یا ترمیم شوند و باستانی‌کارانی که شاید برای همیشه از یادها بروند.

zurkhaneh-tehran-0
zurkhaneh-tehran-1
zurkhaneh-tehran-2
zurkhaneh-tehran-3
zurkhaneh-tehran-4
zurkhaneh-tehran-5
zurkhaneh-tehran-6
zurkhaneh-tehran-7
zurkhaneh-tehran-8
zurkhaneh-tehran-9
zurkhaneh-tehran-10
zurkhaneh-tehran-11
zurkhaneh-tehran-12