Henri René d’Allemagne

Henri-René-d’Allemagneپهلوانان ایرانی و کشتی گیران ترک
مسیو هانری رنه د آلمانی، سیاح فرانسوی، به جهت علاقه ی فراوانش به جمع آوری اشیاء آنتیک، سفرهای زیادی به مشرق زمین داشته است.
وقتی برای سومین بار در سال 1907 میلادی به ایران سفر می کند، به پیشنهاد دوستش تصمیم می گیرد مشاهداتش را در قالب یادداشت هایی ثبت کند.
د آلمانی، پس از مراجعت به فرانسه، یادداشت هایش را در کتابی با عنوان “مسافرت سه ماهه از خراسان تا بختیاری” در 4 جلد به چاپ می رساند.
نویسنده در بخش هایی از این کتاب، به بیان تفریحات و سرگرمی های ایرانیان اشاره می کند و می نویسد:
“… مدت بيست سال مي شود كه اين بازى گوى و چوگان منسوخ شده است و باستثناى ورزشهاى باستانى كه در زورخانه‌ها انجام مي گيرد ورزش ديگرى در ايران معمول نيست، مخصوصا كشتى‌گيرى هنوز در ميان پهلوانان رايج است.”
د آلمانی در بخش معرفی تفریحات ترکان از تصویر پهلوانان ایرانی به اشتباه برای معرفی کشتی گیران ترک استفاده می کند و می نویسد:
” … كشتى‌گيرى و زورآزمائى هم يكى از سرگرميهاى عمدۀ تركان است. پهلوانان قسمت بالاى تنه را با روغن چرب مي كنند و بكشتى‌گيرى مشغول مي شوند. تماشاچيان كشتى‌گيران ترك زيادى هم اطراف آنها را حلقه‌وار احاطه مى‌كنند و با داد و فرياد به تشجيع آنها مي پردازند.”

مرحوم پرتو بیضایی در کتاب “تاریخ ورزش باستانی ایران” ضمن اشاره به این اشتباه، در معرفی پهلوانان حاضر در عکس می نویسد:
دو نفر نشسته نفر سمت چپ مرحوم سید موسی درخانگاهی از اساتید فن کشتی- ردیف ایستاده از طرف راست: دو نفری که در کشتی را بسته اند مرحوم پهلوان مهدیخان سیف الملکی و مرحوم سروان علی خان حاج تقی افسر شهربانی تهران- دو نفر بعد مرحوم پهلوان علیمیرزای همدانی و ٱقای بدرالدین تهرانی دو نفر بعد آقای میرقوام بلور فروش و آقای اصغر معروف بخالو حیدر– بقیه را نشناخته ایم.

– ترجمه متون سفرنامه از کتابی با عنوان ” از خراسان تا بختیاری” به قلم مرحوم “علی محمد فره وشی” برداشته شده است.

Iranian athletes