lequipe Magazine

lequipe-magazine-b

“زور پارسی”؛ یادداشتی در جدیدترین شماره مجله ورزشی اکیپ فرانسه
“ژرمی سویکر”، عکاس جوان فرانسوی، سال گذشته به ايران سفر مي كند و به یکی از زورخانه های تهران سر می زند، زورخانه ای در محله امامزاده یحیی؛”زورخانه طلاچی”.
حاصل مشاهدات “ژرمی” در یادداشتی با عنوان”زور پارسی”، توسط مجله ورزشی” اکیپ” ( شماره 17 می 2014) به چاپ می رسد.
“ژرمی” فضای زورخانه را اینگونه تصویر می کند:
… تمرینات ورزشی معمولاً 2 ساعت به طول می انجامد که برای شرکت در آن پولی پرداخت نمی شود و هر کس، به هر میزان که تمایل دارد برای تشکر از مرشد زورخانه، مبلغی پیشکش می کند.
فضای زورخانه بسیار آرامش بخش و با صفاست. ورزشکاران که از کار روزانه بازگشته اند، برای استراحت به زورخانه می آیند و پس از سلام و ادب به مرشد، با نوشیدن چای، از اخبار و احوال کار یکدیگر جویا می شوند.
… زورخانه مکانی مذهبی است، با این حال ابداً نمی توان آن را پایگاه و جایگاه متعصبان مذهبی دانست. ورزشکاران در آنجا فروتنی، شجاعت، فتوت و استواری می آموزند.
با پایان یافتن تمرینات، ورزشکاران در پناه عکس هایی از مکان های مذهبی، از درگاه خداوند می خواهند که به بی پناهان، پناه داده و به خانواده آن ها برکت عنایت کند و برای سربلندی کشور نیز دعا می کنند.
و در پايان اين يادداشت،” ژرمی” معتقد است، ورزش پهلوانی که ورزش ملی ایرانی به شمار می آید در مسیر زوال است، گرایش به این ورزش در میان جوانان ایرانی کمرنگ شده و ورزش هایی چون فوتبال و کشتی جای آن را گرفته است.
این یاداشت توسط دوست عزیزم “مهدی غفاری ” ترجمه شده که متن کامل این یادداشت را می توانید از اینجا دانلود کنید.
lequipe-magazine-20140517

lequipe-magazine-1

lequipe-magazine-2
lequipe-magazine-5
lequipe-magazine-4
lequipe-magazine-3
lequipe-magazine-6