Asad Naghshbandi

Asad-Naghshbandi-b
اسعد نقشبندی روایت گر میراث به جا مانده ی پهلوانی

آشنایی با ابراهیم مختاری( فیلم ساز) باعث شد تا در کنار وی به تحقیق در زمینه میراث پهلوانی بپردازد.
بازدید از زورخانه ها و دیدار با پهلوانان، مرشدان و پیشکسوتان ورزش باستانی، بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بود که نقشبندی از سال 1370 و به مدت 5 سال از آن عکاسی کرد.
پهلوانان، مرشدان و ورزشکارانی بسیاری که حالا از میان اهالی زورخانه رفته اند و پرتره هاشان را می شود در لابلای نگاتیوهای نقشبندی جستجو کرد:
احمد آقا سیگاری(حاج محمد شریف)،علی سنگتراش(شهریاری)،حاج فیلی(عبدالحسین فعلی) محمد دختی، سید محمد عشقی(سید محمد میر محمد کاشانی)،کاظم کاظمینی، سید حسن غراب، احمد جذاب و …
ماحصل تحقیقات ابراهیم مختاری و گروه همکارانش در کتابی با عنوان “میراث پهلوانی” در سال75 برای بار نخست منتشر گردید و به جهت مشکلات مالی ناشر، تنها تعداد معدودی از عکس های نقشبندی در کتاب به چاپ رسید.
در اردیبهشت ماه سال 1384 نمایشگاهی از منتخب عکس های زورخانه ای نقشبندی در گالری ابریشم به نمایش گذاشته شد، که تعدادی ازعکس های به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه به لطف عکاس و با اجازه وی در این سایت منتشر می شود.

نقشبندی در مصاحبه با “ماهنامه عکس”، دغدغه های عکاسی اش را اینگونه بیان می کند:” عکاسی من در ارتباط با چیزهایی است که دارد از بین می رود و دوست دارم آنها را ثبت کنم، خیلی چیزها در قدیم وجود داشته که از بین رفته است و ما هیچ یادگار و نشانه ای از آنها در دست نداریم و تازه از زمانی که دوربین عکاسی پیدا شده است، توانسته ایم تا اندازه ای تصویر مکان ها و آدمهایی را ثبت کنیم که اکنون دیگر وجود ندارند. اگر ما به عنوان یک انسان متعلق به زمان حال بتوانیم فرهنگ و سنت را با مدرنیته آشتی بدهیم به جای اینکه آنها را دور بریزیم، یا به جای اینکه از آن فرار کنیم، با آنها ارتباط برقرار کنیم و با امکانات جدید آنها را حفظ کنیم فرهنگ ما پایدار می ماند. دوربین عکاسی به سهم خودش می تواند یک قدم بردارد سعی کند با نگاه نو هم ببیند جوری هم نگاه کند که به زبان حاضر قابل بیان باشد.”

Asad-Naghshbandi-1
Asad-Naghshbandi-2
Asad-Naghshbandi-3
Asad-Naghshbandi-4
Asad-Naghshbandi-5
Asad-Naghshbandi-6
Asad-Naghshbandi-7
Asad-Naghshbandi-8
Asad-Naghshbandi-9
Asad-Naghshbandi-10