Mehdi
Abbasi

Mehdi-Abbasi-a

“مهدي عباسي” و يك عمر نگارش تاريخ كشتي ايران
سال 1354 وقتي روي تشك كشتي آسيب ديد تصميم گرفت ورزش قهرماني را كنار بگذارد.
عباسي مي گويد:” آن روزها براي ورزش به زورخانه ي دژم مي رفتم، به سبب همجواري اين زورخانه با حرم حضرت معصومه (س)، ورزشگران بسياري به اين باشگاه مي آمدند.
در زمان حضور زائرین ورزشکار در گود زورخانه، علاوه بر اطلاع از احوال پهلوانان هر دیار، تفاوت اجراي آيين زورخانه در ساير شهرها نیز نمایان می شد .
بعد از آسيب ديدگي در كشتي، تصميم گرفتم مسيرم را تغيير دهم، بنابراين با “حاج حسيني” مرشد و مدير زورخانه جهت نگارش كتاب “تاريخ ورزش باستاني و كشتي پهلواني قم”، مشورت كردم…”

“حاج حسيني”، عباسی را نزد“حاج غضنفر عليشاهي” از ورزشگران قديمي و خوش نام قم مي برد و “حاج غضنفر” با تشويق عباسي به گردآوري تاريخ ورزش پهلواني، قابهاي عكس مربوط به پهلوانان عصر قاجار خود را، در پارچه اي ابريشمي مي پيچد و به او پيشكش مي كند و اين شروع راهي است طولاني براي اين نويسنده جوان.
حاصل تلاش هاي شبانه روزي مهدي عباسي در گردآوری و نگارش تاريخ كشتي ايران در سال 1374 و با چاپ كتاب 2 جلدي “تاريخ كشتي ايران” به بار مي نشيند .
مجلد هاي سوم تا هفتم كتاب نیز در فاصله ي سالهاي 77 تا 84 به چاپ مي رسد، مجموعه اي گران بها شامل بيش از 2000 سند و تصوير كه نويسنده علاوه بر سال ها تحقيق و مطالعه متون و كتب تاريخي، رنج سفر به دورترين نقاط در داخل و خارج كشور را بر خود خريده و با ورزشگران، مطلعين و پهلوانان بسياري همچون مرحوم ابوالقاسم سخدري، مرحوم احمد وفادار ، مرحوم امير حميدي، عباس زندي و… جهت گردآوري و تدوين كتاب، مصاحبت داشته است.
در سال 1384 و به همت محمدرضا طالقاني (رييس وقت فدراسيون كشتي ايران) اين اثر در اجلاس فدراسيون جهاني كشتي معرفي شده و از سوي” فيلا” تقدير نامه و نشان زرين دريافت می کند، اعتباري كه در حوزه آثار مكتوب تاریخ ورزش ايران بي سابقه است .
شايد كمتر مقاله و تحقيقي در حوزه تاريخ ورزش پهلواني بتوان يافت كه در فهرست منابع و مراجع آن نامي از اثر ارزشمند مهدي عباسي ذکر نشده باشد، یادگاری ماندگار که علی رغم تمام بي مهري ها، نویسنده 30 سال از عمر خود را صرف نگارش آن کرده است.
ساير آثار به چاپ رسیده اين نويسنده عبارتند از:
– تاریخ تکایا و عزادری قم (1371)
– تاریخ معارف قم (1388)
– تاریخ مستند و مصور فوتبال ایران(1380)
– تاریخچه خرکداری،گاریداری و درشکه سواری در قم (1389)
– تاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی(1364)
– تاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی قم (1367)

Mehdi-Abbasi-1

Mehdi-Abbasi-2
Mehdi-Abbasi-3
Mehdi-Abbasi-4
Mehdi-Abbasi-5
Mehdi-Abbasi-6
Mehdi-Abbasi-7
Mehdi-Abbasi-8
Mehdi-Abbasi-9
Mehdi-Abbasi-10