درباره

باید توی گود همه را می انداخت تا با ورودش به زورخانه برایش زنگ بزنند و پهلوان صدایش کنند.
تاریخ پهلوانی را که ورق می زنی می بینی انگار تنها کشتی ملاک بوده و آنکه می توانسته تمام حریفانش را به خاک بیندازد، تا پیدا شدن زورمند دیگر، پهلوان باقی می مانده، اینکه چند نفر باید جمع می شدند تا مثلا فلان پایش را کمی تکان بدهند در کنار این که به چه ترفندهایی رقبایش را از میدان به در کرده یا اصلا چطور صاحب این عنوان شده، یا اهل گرفتن دست ضعیفی بوده یا نه، همگی در کنار سایر صفات پهلوانی با بزرگنمایی ها یا سیاه نمایی هایی ثبت و ضبط شده است.
اینکه چطور می شود پهلوانان را از میان جوانمردان، عیاران، لوطی ها، گردن کلفت ها و سایر قل چماق ها تمیز داد، کار چندان ساده ای نیست و گویا قاعده و قانون مشخص و معینی هم ندارد.
با جستجو در فضای مجازی درمی یابی تصویر پهلوانی لابه لای معرفی بدن سازها، مردان آهنی و قوی هیکل جای چندانی ندارد.
این پایگاه اینترنتی قصد دارد با همفکری و همیاری شما، شمایی روشن تر از مفهوم پهلوانی{ در قاب تصویر} ارائه نماید تا شاید ابزاری باشد برای یاری رساندن به پژوهشگران حوزه های مختلف علوم انسانی و هنر در شناساندن بهتر میراث به جای مانده پهلوانی.
از شما (پژوهشگر، فرهیخته، هنرمند و همراه گرامی) درخواست می گردد تا با معرفی منابع، ارسال تصاویر، ارائه نظرات و تحلیل های کارشناسی ما را در این راه یاری رسانید.
این پایگاه اینترنتی شامل بخش های زیر خواهد بود:
– معرفی هنرمندان (عکاسان، تصویرگران، نقاشان، کارتونیست و انیماتور و …) که در حوزه تصویر پهلوانی تجربیاتی را به ثبت رسانیده اند.
– معرفی پهلوانان (صاحبان بازوبند، باستانی کاران نامی، مشاهیر و پهلوانان اساطیری، مرشدان، پهلوانان غیر ایرانی و …)
– معرفی منابع تصویری درباره پهلوانی و آداب آن ( کتاب ، وب سایت، و …)
– معرفی زورخانه های داخل و خارج کشور
– معرفی تجربه های حضور در زورخانه ( عکاسان، جهانگردان و …)
– معرفی مجموعه های شخصی و تصاویر پهلوانی شما ( فراخوان گردآوری تصاویر پهلوانی )
– ارائه تحلیل های تصویری بر اساس تصاویر موضوعی طبقه بندی شده
– معرفی حامیان ( حقیقی و حقوقی که از لحاظ مادی و معنوی حمایت کننده این پایگاه هستند)